Pohotovostní servis

Pohotovostní servis je poskytován na základě uzavřené servisní smlouvy. Výhodou tohoto řešení je především znalost veškerých informací týkajících se dané lokality a spravovaných zařízení. Technická pohotovost spočívá v nepřetržité připravenosti osob a technického vybavení k pohotovostnímu zásahu s cílem co nejrychleji vyřešit daný problém.

Pohotovostní zásah se uskuteční v čase, který je v servisní smlouvě jednoznačně stanoven.  

Před uzavřením smlouvy provedeme následující úkony (zjištění aktuálního stavu):

Antény pro příjem TV a SAT - prohlídky antén, změření signálu, kontrola uchycení

Vedení od TV a SAT - prohlídka trasy a kabelů vedoucích k prvnímu aktivnímu prvku
Kamerový systém - prohlídka kamer, kontrola záznamového zařízení (přístupy a funkčnost záznamu), kontrola plnění GDPR
Domovní telefony - kontrola stavu systému (zda je vše funkční, včetně otevírání dveří apod.)

Na základě výše provedených prohlídek se vypracuje dokumentace, která bude obsahovat všechna zjištění.

Každý zákazník dostane přidělené ID, kterým se pak identifikuje při hlášení závad (emailem, telefonem nebo formulářem na našich stránkách).


Po nahlášení závady máme 24 hodin na diagnostiku a odstranění závady.

 • vzdálený dohled na systémem (pokud jej lze zrealizovat a je možný vzdálený přístup)
 • reakce do 24 hodin
 • odstranění závady (trvalé nebo provizorní) do 24 hodin
 • pravidelné kontroly (kamery, antény)
 • pravidelné aktualizace SW a FW (pokud to zařízení umožňují)
 • pomoc na telefonu

Do smlouvy lze zahrnout:

 • TV a SAT antény
 • aktivní prvky pro příjem TV a SAT
 • pomoc koncovým zákazníkům (obyvatelé domů)
 • kamerové systémy
 • docházkové systémy (čipy)
 • domovní telefony a videotelefony

Hlášení poruch a závad se provádí:

 • emailem
 • vyplněním formuláře na našich stránkách (doporučujeme)
 • telefonicky