Zabezpečovací systémy

jsou tvořeny několika na sobě nezávislými technologiemi, sloužících k ochraně majetku, budov a jejich obyvatel před různými riziky

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Specializujeme se na prodej a instalaci elektronických zabezpečovacích systémů (alarmů nebo také EZS). Systém AX PRO od společnosti HIKVISION lze jednoduše ovládat a spravovat přímo z mobilu. Nový hybridní systém (bezdrátový i drátový) AX PRO je vhodný k zabezpečení rezidenčních i komerčních prostor. Tento modulární a bezdrátový systém se navíc jednoduše přizpůsobí všem interiérům. . Systém lze připojit na PCO.

Bezpečnostní systémy chrání proti

 • vloupání
 • krádežím (pobočky, prodejny)
 • vandalismu (graffiti a jiné škody)
 • přepadení personálu (pobočky, prodejny)
 • vnitřní kriminalitě (krádeže zaměstnanců)
 • zaplavení (havárie vody)
 • požáru (detektory teploty a kouře)
 • úniku plynu (oxid uhelnatý - CO)


Jaký bezpečnostní systém zvolit?

Pro lepší představu jaký bezpečnostní systém vybrat, představujeme výčet rizik, před kterými jednotlivé bezpečnostní systémy chrání.

 • Zabezpečovací systémy (také jako EZS) : vloupání, přepadení, zaplavení, požár, únik plynu, poruchy technologických celků (kotel, klimatizace, výpadek elektřiny)
 • Kamerový systém (CCTV): vloupání, přepadení, nečinnost nebo krádeže zaměstnanců, vandalismus, šíření nákazy CoViD (nošení roušek, měřená teploty), zabezpečení pozemku, pád osob, odložení podezřelých předmětů, zmizení předmětů, únik tepla
 • Elektronická požární signalizace (EPS): pouze požár - podmínky pro EPS upravují ČSN 73 0875, ČSN 34 2710 a zákon č. 133/1985 Sb. 
 • Přístupové a docházkové systémy (ACS): přístup nežádoucích osob do budovy, vnitřní kriminalita (do jisté míry), porušování pracovní doby zaměstnanců

Instalace bezpečnostních systémů není zákonem vyžadovaná, kromě EPS.


Jak bezpečnostní systémy realizujeme?

 1. Provedeme prohlídku a stanovíme rizika, která bude bezpečnostní systémy řešit
 2. Připravíme návrh a cenovou nabídku
 3. Vypracujeme výkresovou dokumentaci a stanovíme harmonogram instalace
 4. Provedeme montáž a funkční zkoušky pro každý instalovaný bezpečnostní systém
 5. Předáme dílo včetně dokumentace a zaškolíme obsluhu
 6. Bezpečnostní systémy připojíme na Váš centrální účet pro snadné ovládání
 7. Vytvoříme Vám oddělený datový okruh pro kamery a zajistíme Vám do něj neveřejný přístup
 8. Můžeme Vám vytvořit dohledové centrum pro 24/7 dohled a správu